söndag 25 september 2011

Testperiod för regionalt kulturråd

Var i torsdags, den 22 september, på andra mötet med Region Gotlands kulturråd. Förra gången var det mest en introduktion, denna gång lite mer verkstad. Under ledning av kultur- och fritidschefen Maria Modig fick vi göra OPERA-övningen. Tankar nedtecknade på papper enskilt, i grupp och sedan värderingar uteslutningar och ett gemensamt slutresultat. Intressant och tankeväckande.

Inte lika många närvarande denna gång som förra. Inte bra. Men diskussion blev det. Vem representerar ledamöterna i detta regionala kulturråd? Sina organisationer, sig själv eller kulturen totalt på Gotland? Protester mot att gruppen var homogent ”svensk”.
Nu är det ju så att det är organisationerna, institutionerna själva som utsett sina företrädare i kulturrådet. Det hade inte varit rätt om kultur- och fritidsnämnden gått in och styrt och talat om vilka kriterier som skulle gälla för de företrädare organisationerna och institutionerna skulle utse.

Det är alltid svårt att utse ett råd som detta. Där blir alltid de som hamnar utanför och som möjligen borde ha varit med. Helt plötsligt är det dessa människor och inga andra som i organiserad form ska utgöra rådet för kulturen.

Jag var skeptisk till hela tanken och är det fortfarande. Men modellen ska få chans ett år och sedan ska en utvärdering göras. För egen del hade jag föredragit en utbyggnad av de redan existerande kulturtingen, där ingen utesluts. Det finns anledning att återkomma i frågan.